English Deutsch Français

W listopadzie

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów  w Stawisku ma przyjemność zawiadomić,
że w dniach 19-20, 22 maja 2015 r. odbędzie się

XV edycja Konkursu Recytatorskiego
im. Jarosława Iwaszkiewicza

organizowanego  przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów
pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego.

W tym roku mottem Konkursu jest tytuł powieści Edwarda Stachury:
„Wszystko jest poezja”

Do udziału w konkursie zapraszamy uczniów klas IV–VI szkół podstawowych, uczniów gimnazjów, liceów  i szkół ponadgimnazjalnych wszelkich typów. Teksty przygotowane na konkurs (utwory poetyckie, fragmenty prozy lub utworów dramatycznych – nie dłuższe niż 5 minut) powinny pozwolić uczestnikom na wyrażenie swojego odczucia urody i niezwykłości życia i świata.

Konkurs Recytatorski

16 listopada odbył się koncert zamykający obchody XXX-lecia Muzeum w Stawisku. Na zakończenie została otwarta wystawa
30 lat Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku dokumentująca trzy dekady działalności Muzeum.
Pokazane na ekspozycji dokumenty i materiały świadczą niezbicie, iż Stawisko – tak jak za życia Jarosława Iwaszkiewicza – funkcjonuje współcześnie jako centrum kultury wysokiej. Mówią o tym zarówno afisze imprez, jak i foldery festiwali „Muzyczne Konfrontacje”. Szczególną ozdobę wystawy stanowią rysunki Jana Matejki, przekazane Muzeum przez Marię Iwaszkiewicz. Z kolei fotografie, obrazujące bezlik wydarzeń muzealnych, unaoczniają, jak ważną rolę odgrywa Stawisko w życiu społeczności lokalnej, określając w dużym stopniu jej tożsamość.

Zapraszamy gorąco do obejrzenia wystawy, która potrwa do 15 marca 2015 r.

26 października 2014, koncertem Agi Zaryan, zakończył się XV Festiwal Muzyczne Konfrontacje.
Stanowił on kulminacyjne przedsięwzięcie obchodów XXX-lecia Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, kończył, rozpoczęty w 2012 roku, cykl trzech spotkań festiwalowych, organizowanych pod wspólnym hasłem Stawisko w kulturze polskiej. Główną ich ideą było podkreślenie znaczenia Domu Iwaszkiewiczów w polskiej kulturze, ukazanie go jako miejsca wyjątkowego, naznaczonego obecnością wielu znakomitych postaci życia artystycznego.
Podczas XV Festiwalu prezentowana była muzyka kompozytorów od baroku po XX wiek, szczególnie cenionych przez Gospodarzy Domu, a także wykonywanych podczas koncertów organizowanych w czasie trzydziestoletniego okresu funkcjonowania Muzeum. Zgodnie z tradycją – w programie znalazły się również kompozycje jazzowe, tym razem do poezji wybitnych gości Stawiska – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego i Czesława Miłosza, a także spektakl muzyczno-poetycki Struny na ziemi Włodka Pawlika, który powstał  w 2010 roku z inicjatywy i na prośbę Muzeum.
Koncerty wzbogacały prezentacje wybranych tekstów literackich Jarosława Iwaszkiewicza oraz innych pisarzy związanych z Domem na Stawisku.
Na pytanie „Czym jest dla mnie Stawisko dzisiaj?” odpowiadali wybitni przedstawiciele współczesnej nauki, literatury i muzyki.
Festiwalowi towarzyszyły dwie wystawy: unikatowych fotografii ze zbiorów Stawiska oraz prac inspirowanych utworami Jarosława Iwaszkiewicza, prezentowanych przez artystów plastyków trzech różnych pokoleń.

Alicja Matracka-Kościelny

Napisano o nas w prasie
Inne media

Osoby, które chciałyby otrzymywać informacje o wydarzeniach w muzeum (spotkania, koncerty, wystawy) za pośrednictwem poczty elektronicznej, prosimy o przysłanie nam swojego adresu e-mail na adres: mzawadzka@stawisko.pl

Wizyta Pary Prezydenckiej na Stawisku, 24 stycznia 2013 r.
(fot. Dawid Puszcz)

18 maja 2011 r. nasze muzeum otrzymało pierwszą nagrodę w konkursie na wydarzenie muzealne roku "Sybilla 2010" w kategorii "Zarządzanie i organizacja, w tym inwestycje muzealne".

Szczegóły

16 marca 2010 roku w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego podpisana została umowa na dofinansowanie Projektu pn. „Rewitalizacja budynku Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku wraz z założeniem parkowym” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013.

Szczegóły


Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013


Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone