Antresola

Wnętrze Stawiska zachowało swój pierwotny charakter zamożnego domu polskiego ze zbiorami XIX i XX-wiecznego malarstwa i innych dzieł sztuki, z meblami, sprzętami oraz przedmiotami tzw. codziennego użytku. W nienaruszonym stanie znajduje się gabinet pisarza, biblioteka, sypialnia, pokój gościnny, hall wejściowy i klatka schodowa.

 

Jadalnia

Salon-jadalnia pełni dziś rolę salonu muzyczno-literackiego. Znajdujący się w Stawisku fortepian firmy Bluthner spełniał wielokrotnie funkcję użytkową. Grywali na nim Karol Szymanowski i Artur Rubinstein, w czasie okupacji Jan Ekier, akompaniujący Eugenii Umińskiej. Grywali bardzo często sami Gospodarze.
W salonie-jadalni znajdują się najcenniejsze stawiskie meble: sekretera w stylu barokowym z ok. 1769 r., szafa, stół i krzesła w stylu gdańskim. Wystrój tego pomieszczenia uzupełniają obrazy: Franciszka Kostrzewskiego „Pojedynek pod dębem”, olej z 1876 r., Józefa Brodowskiego „Scena batalistyczna”, olej z 1859 r., Juliana Fałata „Park w Żywcu”, akwarela z 1917 r.

 

Salon-bibliotekaBiblioteka

W salonie-bibliotece istotne miejsce zajmuje niewielki, ale niezwykle cenny dla Iwaszkiewicza zbiór książek pochodzących z biblioteki jego ojca - wśród nich tomy Lewentalowskiej „Biblioteki Najcelniejszych Utworów Literatury Europejskiej”, zawierające przekłady Balzaka, Byrona, Goethego. Cenniejsze przedmioty, dzieła sztuki w tym wnętrzu to rzeźba-popiersie J. Iwaszkiewicza, w czarnym dębie, z ok. 1930 r., wykonana przez Irenę Baruch oraz portret A. Mickiewicza, odlew w brązie z lat 1925-29 dłuta Ksawerego Dunikowskiego.

 

Gabinet Gabinet

W gabinecie Pisarza, na piętrze stawiskiego domu, centralne miejsce zajmuje pokaźnych rozmiarów biurko Iwaszkiewicza. Wśród najcenniejszych książek - m.in. pierwsze wydanie „Słownika języka polskiego” Samuela B. Lindego z 1807 r., pierwodruki dzieł J. Słowackiego - „Balladyny” i „Lilly Wenedy” - oraz pierwsze wydanie „Pana Tadeusza” A. Mickiewicza z 1834 r. (podarunek członków ZLP na 60-lecie urodzin, z dedykacjami m. in. Z. Nałkowskiej, K. Wyki, M. Brandysa, I. Newerly`ego,  J. Stryjkowskiego). Wśród najcenniejszych dzieł sztuki - płótno Józefa Simmlera „Śmierć Barbary Radziwiłłówny”, olej z 1860 r.; Tymona Niesiołowskiego „Akt w pejzażu”, olej, z ok. 1930 r.; Romana Kramsztyka  portrety Anny i Jarosława, sangwina, węgiel, z ok. 1930 r.

 

Sypialnia

W sypialni pozostały do dziś charakterystyczne ślady obecności Anny Iwaszkiewiczowej:  przede wszystkim biurko, które odziedziczyła po ojcu, z fotografiami i drobiazgami, do których była przywiązana. Centralne miejsce w tym pomieszczeniu zajmują neorenesansowe mazerowane łóżka odlane w metalu w firmie Lilpop, Rau u. Loewenstein.

 

Hall Hall wejścowy

Hall wejściowy oraz hall na piętrze zdobią bogate zbiory trofeów łowieckich z lat 1880-1925, pochodzących z rozmaitych szerokości geograficznych, zdobyte przez ojca Anny Iwaszkiewiczowej - Stanisława Wilhelma Lilpopa oraz fotografie rodziny i przyjaciół, obrazy, grafiki, karykatury, rysunki o różnej tematyce i datach powstania, wśród nich: Witkacego - projekty scenografii do sztuk „Pragmatyści” i  „Nowe Wyzwolenie”, płótno Rafała Malczewskiego „Pejzaż górski” z ok. 1925 r., znana karykatura „Skamandrytów” Feliksa Topolskiego z 1932 r.

 

 Pokój gościnny

Dziś Stawisko funkcjonuje przede wszystkim jako szczególne centrum kultury wysokiej, w którym kontynuuje się tradycje salonu literacko-muzycznego sprzed lat. Dom-Muzeum - mimo upływu wielu lat od śmierci Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów - sprawia wrażenie, jakby Gospodarze byli tylko chwilowo nieobecni.

Od 1999 r. Muzeum w Stawisku podlega Urzędowi Starosty Grodziskiego, a organem stanowiącym i finansującym jest Rada Powiatu Grodziskiego.

 Alicja Matracka-Kościelny

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone