XVIII Konkurs Recytatorski im. Jarosława Iwaszkiewicza
pod patronatem
Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego

 

 

Podkowa Leśna, 2 lutego 2018 r.

Muzeum im. Anny  i Jarosława Iwaszkiewiczów  w Stawisku ma przyjemność zawiadomić, że w dniach 8 i 10 maja 2018 r. odbędą się przesłuchania XVIII edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza organizowanego przez Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów pod patronatem Starosty Powiatu Grodziskiego Marka Wieżbickiego. Ponieważ w tym roku obchodzimy 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę konkurs ma motto:

„Czy wszystko w pył rozkruszę, czy… Polskę obudzę”
(Jan Lechoń,  Herostrates)
Poeci grupy poetyckiej Skamander i niepodległość

Prosimy uczestników Konkursu i Nauczycieli ich przygotowujących o jak najszersze potraktowanie tematu.
Dyrekcje szkół i Państwa Nauczycieli prowadzących przygotowania do konkursu prosimy o przeprowadzenie eliminacji szkolnych i  przysłanie  kart zgłoszeń  uczestników – laureatów I, II i III miejsc  etapu szkolnego – do Muzeum na adres:
Muzeum im. Anny i  Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, 05-807 Podkowa Leśna, ul. Gołębia 1
lub e-mail: e.cieslak@stawisko.pl do dnia 27 kwietnia 2018.

Terminy 
XVIII Edycji Konkursu Recytatorskiego im. Jarosława Iwaszkiewicza
w Muzeum im. A. i J. Iwaszkiewiczów w Stawisku

Przesłuchania konkursowe:

8  maja (wtorek) godz. 10.00–13.00 uczniowie szkół podstawowych kl. IV - VII;

10 maja (czwartek)
godz. 11.00–13.00 uczniowie gimnazjów,
godz. 13.00–14.30 uczniowie szkół ponadgimnazjalnych i liceów;

18 maja (piątek) o godzinie 12.00 Jury konkursu ogłosi werdykt, zostaną  wręczone nagrody i odbędzie się popis Laureatów.

 

Warsztaty recytatorskie
Konkurs, jak co roku, poprzedzą warsztaty recytatorskie, które odbędą się w terminach:

12 marca (czwartek–piątek, godz. 13.00–16.00) – dla nauczycieli, prowadzi prof. Grażyna Matyszkiewicz;

27 marca  (wtorek) godz. 10.00–13.00, prowadzący: Joanna Cichoń i  Grzegorz Damięcki;
12 kwietnia (czwartek) godz. 11.00–14.00, prowadzący: Bartek Nowosielski i Jerzy Łazewski.

Liczba miejsc na warsztatach ograniczona (dla nauczycieli 20 osób jednego dnia; dla uczniów – 50 osób jednego dnia).
Prosimy o zgłaszanie uczestników telefonicznie: 22 758 93 63 lub pocztą elektroniczną na adres e.cieslak@stawisko.pl.

Organizatorka Ewa Cieślak
Dyrektor Muzeum Mariusz Olbromski

Karta zgłoszenia 2018

Regulamin konkursu 2018

 

 

XVII Konkurs Recytatorski  im. Jarosława Iwaszkiewicza
22 – 24 maja 2017
Bolesław Leśmian i jego światy

Laureaci XVII Konkursu

XVlI Konkurs Recytatorski 2017 - protokół Jury

XVlI Konkurs Recytatorski 2017

Konkurs recytatorski - historia

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone