Rada Muzealna

(Uchwała nr 56/VI/19 Rady Powiatu Grodziskiego z 28 marca 2019r.)
 

Wojciech Hardt – przewodniczący Rady Muzealnej
radny Powiatu Grodziskiego, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej

Jan Cichocki – tłumacz, krytyk literacki; sekretarz generalny Zarządu Głównego Związku Literatów Polskich

Katarzyna Jakimiak – kustosz w Muzeum Literatury im. Adama Mickiewicza w Warszawie, członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich

Piotr Müldner-Nieckowski – dr habilitowany nauk humanistycznych – językoznawca, pisarz, wydawca, lekarz; wiceprezes Stowarzyszenia Pisarzy Polskich

Robert Papieski – historyk literatury; adiunkt Muzeum w Stawisku

Alicja Rotfeld-Paczkowska – radna Miasta Podkowa Leśna

Andrzej Stoga – dr nauk humanistycznych – historyk sztuki, muzealnik, kurator, główny inwentaryzator Muzeum Łazienki Królewskie

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone