Książki

Maria Iwaszkiewicz „Portrety”
Wysłuchała wspomnień, a potem je spisała Agnieszka Papieska.
Wydawnictwo Akademickie SEDNO, Warszawa 2020

Robert Papieski „Powrót do Ravello”
Wydawnictwo Austeria, Warszawa 2019

„Rachunki włóczęgi i szkice podróżnicze”
Wybór tekstów Jarosława Iwaszkiewicza koncentrujących się wokół doświadczenia podróży
Wyboru dokonał Radosław Romaniuk
Wydawca: Fundacja Zeszytów Literackich, Warszawa 2016

Jarosław Iwaszkiewicz „Struny ziemi. Przekłady poetyckie”
Zebrał i opracował Radosław Romaniuk
Wydawca: PIW, Warszawa 2015

„Na rogu Stalina i Trzech Krzyży. Listy do Jerzego Borejszy 1944–1952”
(m.in. listy Jarosława Iwaszkiewicza)
Opracował Grzegorz P. Bąbiak
Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2014

Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie „Listy 1932–1939”, t. 3,
Opracowały Małgorzata Bojanowska i Ewa Cieślak
Wydawca: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, Warszawa 2014

"Czym jest dla mnie Stawisko dzisiaj?"
Mówią: Maria Poprzęcka, Krzysztof Knittel, Marek Wawrzkiewicz, Janusz Drzewucki, Eustachy Rylski
Wypowiedzi opracowała Agnieszka Papieska
Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2014

"Muzyka na Stawisku"
Koncepcja merytoryczna, wybór tekstów Alicja Matracka-Kościelny
Wydawca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2014

Barbara Wachowicz
"Siedziby wielkich Polaków od Konopnickiej do Iwaszkiewicza"

Wydawca: Świat Książki, Warszawa 2013

"Będę to fotografował w kolorach"
Tekst i opracowanie katalogu Małgorzata Zawadzka, współpraca merytoryczna Tomasz Wierzejski
Wydawca: Dom Spotkań z Historią, Warszawa 2013
Współpraca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Magdalena Jaskłowska-Englisz, Marek Englisz
"Foto-graficzny zielnik według Jarosława Iwaszkiewicza"

Wydawca: Stowarzyszenie Związek Podkowian
Współpraca: Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Radosław Romaniuk "Inne życie. Biografia Jarosława Iwaszkiewicza", tom 1
Wydawnictwo "Iskry", Warszawa 2012
 
Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie "Listy 1927-1931", tom 2
oprac. Małgorzata Bojanowska i Ewa Cieślak, przypisy muzyczne Alicja Matracka-Kościelny
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2012
 
Anna i Jarosław Iwaszkiewiczowie "Listy 1922-1926", tom 1
oprac. Małgorzata Bojanowska i Ewa Cieślak, wstęp Tomasz Burek
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2012

 

Jarosław Iwaszkiewicz "Dzienniki 1964 - 1980"
oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk,
wstęp Andrzej Gronczewski
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2011

 

 
Czesław Miłosz - Jarosław Iwaszkiewicz. Portret podwójny.
Redakcja - Barbara Toruńczyk, opracowanie i przypisy - Robert Papieski
"Zeszyty Literackie"

 

 Okładka książki
 "Jarosław Iwaszkiewicz i Ukraina" pod redakcją Roberta Papieskiego
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku, Podkowa Leśna 2011
 

Marek Radziwon "Iwaszkiewicz. Pisarz po katastrofie"
Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2010

Okładka drugiego tomu Dzienników Jarosława Iwaszkiewicza
Jarosław Iwaszkiewicz "Dzienniki 1956 - 1963"
oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, Radosław Romaniuk, wstęp Andrzej Gronczewski
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2010
 

Jarosław Iwaszkiewicz "Listy do córek"
oprac. i przypisy Anna i Radosław Romaniukowie
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2010

Grzegorz Piotrowski "Fortepian ze Sławska. Muzyka w prozie fabularnej Jarosława Iwaszkiewicza"
Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2010

Andrzej Bobkowski "Tobie zapisuję Europę. Listy do Jarosława Iwaszkiewicza"
Towarzystwo "Więź", Warszawa 2009

Jarosław Iwaszkiewicz "Podróże do Polski"
Wydawnictwo ZYSK i S-KA, Poznań 2009

Jarosław Iwaszkiewicz, Teresa Jeleńska, Konstanty A. Jeleński "Korespondencja"
oprac. Radosław Romaniuk
Biblioteka "Więzi", Warszawa 2009

Jarosław Iwaszkiewicz "Wenecja i inne szkice"
wyb. Janusz Drzewucki
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2008

Jarosław Iwaszkiewicz "Podróże do Włoch"
Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 2008

Piotr Mitzner "Hania i Jarosław Iwaszkiewiczowie. Esej o małżeństwie"
Wydawnictwo Literackie, Kraków 2008

Okładka pierwszego tomu
Jarosław Iwaszkiewicz  "Dzienniki 1911 - 1955"

oprac. i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy, wstęp Andrzej Gronczewski,
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2007


Jarosław Iwaszkiewicz "Urania i inne wiersze"
wyb. Janusz Drzewucki
Spółdzielnia Wydawnicza "Czytelnik", Warszawa 2007

Czasopisma

Beata Izdebska-Zybała Jak Odojewski korespondował z Iwaszkiewiczem
www.rp.pl/Plus-Minus

Plus Minus (Rzeczpospolita), 26.06.2020

Beata Izdebska-Zybała Jarosław Iwaszkiewicz. Prominent PRL, który nigdy nie dostał Nobla
www.rp.pl/Plus-Minus

Plus Minus (Rzeczpospolita), 28.02.2020

Miesięcznik „Twórczość” 2016 nr 2
Janusz Drzewucki
o najnowszym numerze „Twórczości" w Radiu Tok FM:
O tworczości Jarosława Iwaszkiewicza

Lutowy numer „Twórczości" - spis treści
 

Miesięcznik „Twórczość” 2015 nr 2; w numerze m.in.:
Jarosław Iwaszkiewicz, „Listy do wnuczki Anny Włodek z lat 1957–1977 ”, podała do druku Anna Romaniuk, wstęp Anna Włodek;
Radosław Romaniuk, „Tragedia małżeństwa Iwaszkiewiczów”.

Strony, Opolskie Pismo Społeczno-Kulturalne nr 2(36) 2011
Robert Papieski, "Iwaszkiewicz u przyjaciół Moskali".
Glosa do artykułu Tamary Agapkiny.

Gazeta Wyborcza, dodatek "Palce lizać" nr 14, 4 kwietnia 2011
Anna Gąsiorowska, "Pisarz za kuchennym stołem"

Miesięcznik "Twórczość" 2011, nr 2; w numerze m.in.:
Wiesław Kępiński, "Moje Stawisko";
Małgorzata Zawadzka, "Stawisko - z muzeum do Domu";
Radosław Romaniuk, "Evviva l'arte".

Miesięcznik "Twórczość" 2010, nr 2; w numerze m.in.:
"Z korespondencji Jarosława Iwaszkiewicza i Wiesława Kępińskiego", opracowanie i przypisy Agnieszka i Robert Papiescy;
"Z listów Jarosława Iwaszkiewicza do Jadwigi Staniukowicz", przełożył i przypisami opatrzył Robert Papieski;
"List Jarosława Iwaszkiewicza do Hélène Zamoyskiej", opracowała Anna Trznadel-Szczepanek;
Radosław Romaniuk, "Dom w Kopenhadze";
Leszek Bugajski, "Między Brwinowem a Palermo".

Miesięcznik "Twórczość" 2009, nr 11; w numerze m.in.:
Jarosław Iwaszkiewicz, "Listy do córek (2). Listy do Teresy Iwaszkiewicz", opracowanie i przypisy Anna i Radosław Romaniukowie

Miesięcznik "Tworczość" 2009, nr 10; w numerze m.in.:
Robert Papieski "Sierpień w lipcu" (esej o opowiadaniu Jarosława Iwaszkiewicza "Dziewczyna i gołębie"),
Jarosław Iwaszkiewicz, "Listy do córek (1). Listy do Marii Iwaszkiewicz", opracowanie i przypisy Anna i Radosław Romaniukowie.

Miesięcznik "Twórczość" 2009, nr 2; w numerze m.in. :
Radosław Romaniuk "Lotne piaski",
Konstanty Paustowski "Spotkania z przyjacielem", Włodzimierz Ogniew "Władza życia".


Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone