Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych - projekt zrealizowany w 2014 roku

W ramach projektu „Konserwacja i popularyzacja zbiorów fotograficznych” Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku poddało konserwacji i zabezpieczeniu fotografie na podłożu szklanym i papierowym oraz zabytkowy aparat fotograficzny Stéréospido firmy Gaumont z 1906 roku należący do wybitnego fotoamatora – Stanisława Wilhelma Lilpopa.

Konserwacji poddano jedne z najcenniejszych wśród fotograficznych zbiorów Muzeum albumy z fotografiami rodzinnymi Iwaszkiewiczów i Lilpopów pochodzące z pierwszych lat XX wieku oraz szklane diapozytywy barwne wykonane w technice autochromu.

Wszystkie prace fotograficzne zostały oczyszczone – usunięto zabrudzenia i wysrebrzenia zacierające obraz. Zadbano również o zabezpieczenie ich przez zmianami mikrobiologicznymi, co było szczególnie istotne w przypadku autochromów Lilpopa.

Celem prac było bowiem przede wszystkim ocalenie przed dalszą destrukcją i przywrócenie właściwego stanu obiektom zagrożonym nieodwracalnym uszkodzeniem, a stanowiącym cenne dziedzictwo kulturowe.

 

Program zrealizowano dzięki dofinansowaniu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku - wszystkie prawa zastrzeżone